Under arbetets gång

Under arbetets gång kan det tänkas att ni kommer fram till att ni vill ha mer arbete utfört. Om det är möjligt för oss och om vi är överens om kostnaden för det extra arbetet utför vi det gärna.

Observera att detta kan innebära att det blir ett senare slutdatum för det totala arbetet.


När det gäller ett större antal timmar för tilläggsbeställningar skickar vi ett mail som ni får besvara på samma sätt som ni gjorde för själva anbudet.


Läs vidare vad som händer när arbetet är klart.