Rot-avdraget

Du använder rotavdraget genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura.

När du sedan har betalat begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren förifylls beloppet i din inkomstdeklaration.


Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rotavdraget.


Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som du äger och dina föräldrar bor i.


Du får däremot inte:

rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren då ett småhus är befriat från fastighetsavgift.


Du får däremot rotavdrag för reparation och underhållsarbeten för ett nybyggt småhus.   


Klicka här om du vill läsa mer på Skatteverkets hemsida.