När vi kommer

För att målaren skall kunna göra ett bra arbete vid renoveringen av eran bostad måste han få plats att arbeta. Innan arbetet kan påbörjas måste därför bostadens ägare eller hyresgäst göra följande:

Plocka bort mattor, gardiner, tavlor, tak- och vägglampor, blommor och andra lösa föremål ur rummet. Tänk på att oskyddade föremål kan få färgstänk.


Mindre rum (rumsbredd mindre än 3 meter) skall tömmas på möbler helt


I större rum samlas tyngre möbler i grupper mitt i rummet, så att det lämnas en fri arbetsyta på minst 1,5 meter längs väggarna. Möbelgruppernas bredd bör inte heller överstiga 1,5 meter, för att det ska gå att måla taket ovanför. Se skisserna nedan.


Snickerier som till exempel ovansidan på köksskåp ska, om inget annat är överenskommet vara normalt städade.