Kundinformation

Det finns många förutfattade meningar om hantverkare och om hur dessa beter sig, men mycket av detta stämmer inte när du har att göra med duktiga och seriösa yrkesmän.


På den här sidan kan du hitta information om hur det fungerar inom vårt företag från att den första kontakten tas och fram till att arbetet är färdigt och fakturerat. Det finns en flik med information för respektive steg genom hela processen.