Anbud

Efter besöket skickar vi ett anbud till er via epost.


Anbudet är uppdelat i två delar där det klart och tydligt framgår vad som ingår i anbudet och vad som inte ingår i anbudet.


Längst ned i anbudet anges den totala kostnaden. Alla uppgifter till privatpersoner är alltid inklusive moms. Materialkostnad preciseras inte om inte kunden särskilt har bett om det.

Om ni ska utnyttja rotavdrag så finns det angivet det belopp som ska utnyttjas, av er årliga summa. Mer information finns under fliken Rot-avdrag.


I mailet finns också ett informationsblad för att besvara vanliga frågor och undvika missuppfattningar. Det är viktigt att du läser igenom detta  eftersom anbudet är beräknat utifrån dessa förutsättningar.


Om ni är nöjda med anbudet besvarar ni mailet och meddelar att ni accepterar anbudet.

När det är gjort finns det ett bindande kontrakt mellan oss om vad som ska göras respektive vad som inte ska göras. Det går naturligtvis att avbryta eller ångra sig för båda parter, så länge arbetet inte har startat eller ska starta inom 24 timmar.

Känns det osäkert med detta förfarande kan vi utöver mailet skriva ett papper som vi båda signerar.


Är det något som är oklart, konstigt eller enligt er inte alls är rätt så är det bara att höra av er via epost eller telefon så reder vi ut problemet. Troligen rör det sig om någon oklarhet om vad som ingår respektive inte ingår i anbudet.


Läs vidare vad som händer när vi kommer.